Formularz rekrutacyjny

  DANE OSOBOWE KANDYDATA / CANDIDATE'S PERSONAL DATA

  ADRES ZAMIESZKANIA / RESIDENTIAL ADDRESS

  ADRES ZAMELDOWANIA (jeśli inny niż zamieszkania) / REGISTERED ADDRESS (if different from residential)

  DANE POPRZEDNIEJ SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA/ INFORMATION ABOUT THE FORMER SCHOOL OR KINDERGARTEN

  SZKOŁA PODSTAWOWA REJONOWA/ LOCAL PRIMARY SCHOOL

  DANE OSOBOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH/PERSONAL INFORMATION OF PARENTS OR LEGAL GUARDIANS

  MATKA / OPIEKUNKA / MOTHER

  ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / MOTHER'S ADDRESS

  OJCIEC/OPIEKUN / FATHER

  ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/ FATHER'S ADDRESS

  * — Pola obowiązkowe