Podstawa brytyjska

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia innowacyjna edukacja XXI wieku wprowadzamy rozwiązania blended learningu poprzez wdrożenie programu e-uczeń na poziomie codziennych zajęć edukacyjnych. E-klasa oparta jest nie tylko na korzystaniu z e-dziennika ale przede wszystkim na użyciu e-podręczników w ramach wykorzystania najnowszych rozwiązań w zakresie Technologii Informatyczno-Komputerowych (TIK).

Aktualnie przeprowadzone badania zobrazowane  tzw. „krzywą nauczania” plasują nasz system edukacji krajowej na wysokiej 10 pozycji na świecie a system brytyjski na miejscu 6. Ranking Pearsona jest oparty na wyniku połączenia badań międzynarodowych i danych edukacyjnych, włączając w to badania OECD Pisa i dwa główne badania: Trends in International Mathematics and Science Study (Timss) i Progress in International Reading Literacy Study (Pirls). Ranking obejmuje edukację wyższą oraz międzynarodowe testy szkolne. Rozwiązania jakie proponujemy stanowią synergię tradycyjnych metod nauczania z najnowszymi trendami w edukacji opartymi na wykorzystaniu sprzętu ICT.

EDUCATION=OPPORTUNITIES 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu odbywają się  zgodnie z polską podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.
Program brytyjski  realizowany jest, w zależności od poziomu edukacyjnego, w klasach I-III oraz IV-VIII w wymiarze tygodniowym 8-14 godzin. Podział przedmiotów w podstawie brytyjskiej realizowanej w naszej szkole kształtuje się wg. poniższych programów przygotowanych w oparciu o Early Years Foundation Stage Statutory Framework oraz National curriculum in England: framework for key stages 1-3.
Early Years Foundation Stage  – klasa I

Key stage 1 ( kl. II-III)

Lower Key stage 2 (kl. IV-VI)

Upper Key stage 2 (kl. VII-VIII)

British English – Język angielski

Język angielski kształtuje kluczowe umiejętności i kompetencje: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Poziomy edukacyjne dostosowane do polskich wymogów edukacyjnych w podziale na Early Years Foundation Stage, Key Stage 1 i Key Stage 2.

Zajęcia British English obejmują naukę fonetyki (Phonics), czytania ze zrozumieniem (Guided Reading) oraz opanowanie zasad ortografii, interpunkcji oraz gramatyki języka angielskiego (SPAG). W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności tworzenia własnych tekstów a także pogłębiają tajniki konwersacji w języku angielskim.

W nauce czytania ze zrozumieniem wspomaga nas platforma edukacyjna Reading Eggs.  www.readingeggs.com

Maths – Matematyka

Program oparty o Narodową Strategię Numeryczną (National Numeracy Strategy)  stanowiący połączenie teorii i praktyki  w zróżnicowanych kontekstach w odniesieniu do wiadomości na temat liczb, wykonywania działań w pamięci oraz rozwiązywania problemów.

Głównym celem zajęć z Maths jest rozwijanie kompetencji językowych związanych
z matematyką. Doskonalimy słownictwo matematyczne, zrozumienie problemów matematycznych pod kątem językowym. Rozwijamy matematyczne nawyki umysłu (Developing Mathematical Habits of Mind) rozwiązując zagadki matematyczne (Maths Challenges) proponowane przez Katedrę Matematyki Uniwersytetu w Cambrigde.
W nauce matematyki w języku angielskim wspomaga nas platforma  Mathletics. www.mathletics.com

Science – Przyroda

Nauczanie przyrody to eksperyment i doświadczanie przez co stymuluje, angażuje oraz wspiera uczniów w zdobywaniu umiejętności praktycznych przy jednoczesnym wdrożeniu pojęć naukowych, co sprawia iż nauka staje się przygodą i wyzwaniem. Program obejmuje rozwijanie kompetencji językowych z zakresu przyrody, biologii, chemii i fizyki.

Platforma Education City pozwala naszym uczniom na połączenie tradycyjnej nauki z nauką online w zakresie nauki języka angielskiego, Maths i Science. Education City: https://go.educationcity.com/