Międzynarodowe egzaminy

Certyfikaty PTE Young Learners oraz PTE General należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego na świecie. Pearson Test of English to marka egzaminacyjna za którą stoi Edexcel – instytucja w Wielkiej Brytanii  odpowiedzialna za przygotowanie i weryfikację egzaminów w brytyjskich szkołach min. GCSE – odpowiedników naszych sprawdzianów I egzaminów na każdym z etapów edukacyjnych. Nasi uczniowie na zakończenie każdego z etapów edukacyjnych (po klasie IV oraz po klasie VIII) będą przystępować do międzynarodowych egzaminów zdobywając ww. certyfikaty stanowiące “przepustkę” do anglojęzycznego globalnego społeczeństwa.