Misja i wartości

EDUCATION = CHALLENGE

EDUKACJA = WYZWANIE

Wyzwania jakie czekają na młodych ludzi we współczesnym świecie najlepiej zobrazuje poniższa deklaracja której rozwinięcie stanowi misję jaką realizujemy w naszej szkole i wartości jakimi dzielimy się z naszymi uczniami:

OTO JA – OBYWATEL ŚWIATA

Odpowiedzialny za siebie i otoczenie, swoje świadome wybory i decyzje.
Tolerancyjny wobec wszelkiej odmienności społecznej, religijnej i narodowościowej, szanujący innych i samego siebie.
Otwarty na wszelkie wyzwania jakie stawia przed młodym człowiekiem życie w globalnej społeczności.

Czuję, wiem, doświadczam ucząc się przez całe życie, znam swoją wartość, stawiam cele i dążę do ich realizacji – JESTEM OBYWATELEM ŚWIATA.