Program nauczania

Ramowy plan nauczania w
Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu
International Primary School in Zabrze

 

Tygodniowy wymiar godzin

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Edukacja wczesnoszkolna,
 w tym: edukacja polonistyczna, społeczna, matematyczna,

przyrodnicza, zajęcia techniczne, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, j. angielski

20

20

20

Łączna liczba godzin
(z polskiej podstawy programowej)

20

20

20

Łączna liczba godzin
(z brytyjskiej podstawy programowej, w tym: British English, Science, Maths)

12

12

12

Religia/etyka

2

2

2

Łącznie (bez religii)

32

32

32

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

(w trzyletnim okresie nauczania, od Dyrektora zależy w której klasie te godziny zostaną dołożone)

2

 

 

 

Tygodniowy wymiar godzin

Łącznie

Kl. IV

Kl. V

Kl.VI

Kl. VII

Kl. VIII

Język polski

5

5

5

5

5

25

Język obcy nowożytny – język angielski

3

3

3

3

3

15

Drugi język obcy nowożytny – język hiszpański

—-

2 (+ 2 godziny dodatkowe w oddziałach dwujęzycznych na naukę drugiego języka nauczania)

2 (+ 2 godziny dodatkowe w oddziałach dwujęzycznych na naukę drugiego języka nauczania)

4 (+4)

Muzyka

1

1

1

1

4

Plastyka

1

1

1

1

4

Historia

1

2

2

2

2

9

Wiedza o społeczeństwie

—-

2

2

Przyroda

2

—-

2

Geografia

1

1

2

1

5

Biologia

1

1

2

1

5

Chemia

2

2

4

Fizyka

2

2

4

Matematyka

4

4

4

4

4

20

Informatyka

1

1

1

1

1

5

Technika

1

1

1

3

Wychowanie fizyczne

4

4

4

4

4

20

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1

1

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

1

5

Doradztwo zawodowe

   

Min. 10h w roku

Min. 10h w roku

Minimum 20 h

Ogółem godzin

(z polskiej podstawy programowej)

25

26

25

31 (+2 na drugi język)

30 (+2 na drugi język)

112 (+4 na drugi język)

Ogółem godzin

(z brytyjskiej podstawy programowej, w tym: British English, Science, Maths)

9

9

9

9

9

36

J. polski dla obcokrajowców

2

2

2

2

2

10

Religia/etyka

2

2

2

2

2

10

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w ciągu całego roku

14 godzin w ciągu całego roku

14 godzin w ciągu całego roku

14 godzin w ciągu całego roku

14 godzin w ciągu całego roku

56

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

(w pięcioletnim okresie nauczania, od Dyrektora zależy w której klasie te godziny zostaną dołożone)

3