Terminarz rekrutacji

Data rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

01.01.2023

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych,
spotkania z rodzicami i uczniami, podpisywanie umów

01.01.2023 – 30.04.2023

Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

08.05.2023 – 31.08.2023


ETAPY REKRUTACJI

  1. Uzupełnienie e-formularza za pośrednictwem strony internetowej.
  2. Ustalenie z Rodzicami terminu rozmowy rekrutacyjnej / testu
  3. Informacja dla Rodziców o wyniku rekrutacji
  4. Podpisanie umowy i dokonanie opłaty wpisowej (do 3 dni od dnia podpisania umowy)
  5. Dostarczenie wymaganych dokumentów (zdjęcia, świadectwo itp.)