Misja szkoły i model absolwenta

Odpowiedzialny za siebie i otoczenie, podejmujący świadome wybory i decyzje.
Tolerancyjny, podchodzący z szacunkiem do drugiego człowieka.
Otwarty na wszelkie wyzwania, jakie stawia przed młodym człowiekiem życie w globalnej społeczności.

Jedyny w swoim rodzaju, znający swoje zalety, umiejętności i swoją wartość, pracujący stale nad własnym rozwojem.
Asertywny, osiągający wyznaczone cele, podejmujący świadome wybory, broniący swej indywidualności.

Odważny, niebojący się wyzwań, gotowy do obrony swojej Ojczyzny.
Bezinteresownie niosący pomoc, stający w obronie słabszych, empatyczny i wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka.
Wytrwały w dążeniu do celu, wyznaczający sobie ambitne kierunki rozwoju i kreatywnie rozwiązujący napotkane problemy.
Wszechstronny, posiadający wiele umiejętności, radzący sobie w trudnych sytuacjach poprzez wykorzystanie zasobów własnych.
Ambitny, czujący pasję, radość z nauki i potrzebę stałego rozwoju.
Taktowny, umiejący zachować się w każdej sytuacji, znający zasady savoir vivre, kulturalny.
Ekologiczny, dbający o ochronę środowiska naturalnego, podchodzący z troską do świata przyrody.
Lojalny wobec swojego kraju, szanujący jego historię, kultywujący wartości i tradycje rodzinne.

Świadomy swoich możliwości, dobrze przygotowany do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.
Wszechstronnie utalentowany, rozwijający swoje pasje, talenty i zainteresowania.
Inteligentny, swobodnie posługujący się językami obcymi, mający otwarty umysł.
Aktywny, wysportowany, dbający o własne zdrowie, rozwój fizyczny i psychiczny.
Towarzyski, łatwo nawiązujący pozytywne relacje, budujący trwałe przyjacielskie więzi z rówieśnikami.
Artystycznie uwrażliwiony, gotowy do swobodnej ekspresji plastycznej i muzycznej, otwarty na odbiór różnorodnych form sztuki.