Opłaty

Opłaty w Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu

  • WPISOWE – 1500 zł – opłata jednorazowa przeznaczona na zabezpieczenie miejsca i wyposażenie ucznia w Szkole.
  • CZESNE (płatne przez 12 miesięcy)

Klasa

Wysokość opłaty miesięcznej

I

890,00 zł

II

890,00 zł

III

890,00 zł

IV

940,00 zł*

V

890,00 zł

VI

890,00 zł

VII

890,00 zł

VIII

940,00 zł**


 

*Czesne w kl. IV wynoszą 890,00 złotych w sytuacji, gdy jest to pierwszy rok nauki ucznia w MSP.

**W klasie IV i VIII wysokość czesnego jest wyższa ze względu na wliczoną opłatę egzaminacyjną Pearson Englisch International Certificate.             Do egzaminu  w kl. IV podchodzą uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły przynajmniej 2 lata oraz wykazują się gotowością do przystąpienia do egzaminu.

SUBSKRYPCJA PROGRAMU BRYTYJSKIEGO – 650,00 zł opłata roczna w klasach I – VIII

Dodatkowe opłaty : wyżywienie, ubezpieczenie NNW, podręczniki, mundurki