Opłaty

Opłaty w Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu

  • WPISOWE – 1500 zł – opłata jednorazowa przeznaczona na zabezpieczenie miejsca i wyposażenie ucznia w Szkole.
  • CZESNE (płatne przez 12 miesięcy)

Klasa

Wysokość opłaty miesięcznej

I

750 zł

II

750 zł

III

750 zł

IV

790 zł*

V

750 zł

VI

750 zł

VII

750 zł

VIII

790 zł

(w klasie IV i VIII wysokość czesnego jest wyższa z względu na wliczoną opłatę egzaminacyjną PTE Young Learners)

*Opłata w kl. IV wynosi 750 złotych w sytuacji, gdy jest to pierwszy rok nauki ucznia w MSP.

**W klasie IV i VIII wysokość czesnego jest wyższa ze względu na wliczoną opłatę egzaminacyjną PTE Young Learners oraz PTE General. Do egzaminu PTE Young Learnes w kl. IV podchodzą uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły przynajmniej 2 lata.

SUBSKRYPCJA PROGRAMU BRYTYJSKIEGO – 450,00 zł opłata roczna w klasach I – VIII

Dodatkowe opłaty : wyżywienie, ubezpieczenie NNW, podręczniki, mundurki