Aktualności

07 czerwca 2022 z rąk prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

mieliśmy zaszczyt odebrać nagrodę obejmującą dofinansowanie na utworzenie Zielonej Pracowni w Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu – pracowni „Cztery żywioły w służbie ekologii”.W przyszłym roku szkolnym nasi uczniowie będą mieli przyjemność uczyć się w nowoczesnej i dobrze wyposażonej pracowni wieloprzedmiotowej.