Aktualności

4G dziękuje organizatorom wykładu i warsztatów z okazji obchodów 30 tygodnia Ziemi w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat procesów zachodzących w przyrodzie, jak i znajomością roślin i kwiatów. Niektórzy mogli zabrać do domu nasiona, a wszyscy po lekcji mogli wykonać grę edukacyjną z wykorzystaniem materiałów naturalnych.

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób