Aktualności

„Kolędowanie z Szekspirem Christmas Songs and Carols 2021” Aktualizacja

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w kraju, wzrostem zakażeń
oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników III edycji Miejskiego konkursu „Kolędowanie
z Szekspirem Christmas Songs and Carols 2021”, organizatorzy podjęli
decyzję o zmianie formy przeprowadzenia konkursu na zdalną.

Główne postanowienia regulaminu konkursu pozostają bez zmian,  zmienia
się jedynie sposób organizacji konkursu oraz przesłuchania uczestników.
Termin trwania konkursu zostaje wydłużony.

Prosimy wszystkich opiekunów zgłaszających uczestników, o przygotowanie
nagrania (filmiku) z występem ucznia lub zespołu.
Nagranie należy wgrać na serwer na stronie https://wetransfer.com/, a
wygenerowany do pobrania pliku link, prosimy przesłać do nas na maila
konkurs@miedzynarodowaszkola.eu, najpóźniej do piątku 4 lutego 2022.

Szczegółowe informacje jak dodać plik z nagraniem na stronie Wetransfer,
znajdziecie Państwo w dokumencie pdf dołączonym do niniejszej
wiadomości.

Ważne terminy:
Termin nadsyłania nagrań z występem uczestników – piątek  04.02.2022 r.
Obrady jury konkursu – wtorek 08.02.2022 r.
Wręczenie nagród oraz występ finalistów – środa 09.02.2022 r. o godz.
10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu.

Nagrodzeniu uczestnicy, którzy zostaną zaproszeni na występ finałowy
oraz wręczenie nagród, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie  
we wtorek 08.02.2022 r., po posiedzeniu komisji konkursowej.

Dyplomy za udział w konkursie zostaną przesłane do Państwa placówek
pocztą.

Pozdrawiam serdecznie,
Sylwia Partuś
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu