Aktualności

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego na mocy którego UŚ objął nasze Liceum patronatem naukowym uczniów i nauczycieli Szkoły.Porozumienie niesie za sobą rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych i naukowych, stworzenie możliwości rozwoju uczniów Szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń.Porozumienie podpisali Dyrektor Szkoły Mariusz Drogokupiec oraz Prodziekan Wydziału Humanistycznego UŚ profesor Lucyna Sadzikowska.