Aktualności

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I etapie Wojewódzkiego Konkursu

Przedmiotowego z Matematyki.

Do II etapu awansowali:

👉🏼Elissa z G7👉🏼Alicja z G7 👉🏼Adam z G8👉🏼Piotr z G8👉🏼Maksymilian z G8. Konkurs jest trzyetapowy, laureaci tego konkursu są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, oraz mają prawo wyboru szkoły ponadpodstawowej poza rekrutacją.Gratulacje!!