Aktualności

Zapraszamy do udziału w XIII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy w Języku Angielskim „Szekspiriada 2022”

Organizatorami Konkursu są: Międzynarodowe Szkoły w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Edukacji Międzynarodowej oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki Szulik.
W  Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych  oraz reprezentanci instytucji pozaszkolnych w podziale na trzy kategorie wiekowe (uczniowie klas 1 – 4 SP, klas 5 – 8 SP; uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Uczestnicy Konkursu przygotowują  1 utwór poetycki (wiersz) lub fragment prozy w języku angielskim, prezentacja powinna trwać do 4min.

Termin składania zgłoszeń upływa w piątek 22.04.2022 r.

Etap regionalny – FINAŁ odbędzie się w piątek  29.04.2022 r. od godz. 10:00 w budynku Międzynarodowych Szkół w Zabrzu, ul. Niemcewicza 1.

Szczegóły na plakacie oraz w regulaminie (w załączniku). Informacje o Konkursie można również znaleźć na stronie internetowej www.miedzynarodowaszkola.eu oraz na profilach Facebook organizatorów konkursu.

Serdecznie zapraszamy!