Aktualności

Zapraszamy uczniów klas

7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji gry miejskiej w języku angielskim Technological Treasures Hunt – Poszukiwanie Skarbów Techniki, która odbędzie się 5 kwietnia 2023r. od godz. 10:00 na terenach Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego oraz Politechniki Śląskiej w Zabrzu.Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik.W grze mogą wziąć udział 4-osobowe zespoły uczniowskie wraz z opiekunem.Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.Szczegóły na plakacie, w regulaminie oraz na stronach www organizatorów.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst „2018 TECHNOLOGICAL TREASURES HUNT POSZUKIWANIE METN KLAS7 7,8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH AETERERE SZEGÃŁOWE INFORMACJE 0 GRZE MIEJSKIEJ SKARBÓW TECHNIKI GRA MIEJSKA DLA UCZNIÓW ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WWW.MIEDZYNARODOWASZKOLA.EU Organizatorzy: Miedzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu International Secondary School in Zabrze Politechnika ŚlÄska Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika ŚlÄska Wydział Organizacji Zarządzania Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka Szulik NARODOWE Zabrze w sercu ŚlÄska Politechnika Slaska Wydzial nzuniera biamedycanej”
Brak dostępnego opisu zdjęcia.Brak dostępnego opisu zdjęcia.Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Zabrze w sercu SlÄska Politechnika KARTA ZGŁOSZENIA GRY MIEJSKIEJ Technological Treasures Hunt WydsalInyeri I. Nazwa Placówki /Szkoły oraz adres: II. III. Numer telefonu:.. Nazwisko imię opiekuna Drużyny oraz numer telefonu kontaktowego podczas Gry: IV. Imiona nazwiska uczestników Gry Drużyna maksymalnie może liczyć uczestników: Podpis Opiekuna Drużyny" Pieczęć Szkoły/ Placówki *Niniejszym oświadezam iż zapoznałem/ ie zregulaminem Gryi zobowiÄ…zujÄ siç określonych szczególności opieki praz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Gry pozostających moją opicką”