Aktualności

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Podstawowej informuje, że w dniach 12 i 13 marca br. w szkole prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Od 16 marca do 25 marca zajęcia w szkole zostaną zawieszone a szkoła zamknięta. Jednocześnie uprzjmie prosimy o śledzenie na bieżąco informacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.